Expo Razor Saw Set

Expo Razor Saw Set (73544)
£8.50
Add to basket
 

Expo Razor Saw Set 73544

This set contains :

Set contains:
No 5 Handle
No 239 Razor Saw Blade
& No 234 Razor Saw Blade.

Ideal for wood, plastic and non-ferrous metal.

Expo Razor saw set